Privacyverklaring Mindful met je kindje

Mindful met je Kindje, gevestigd op Tweelingen 126 3721WZ Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mindfulmetjekindje.nl
info@mindfulmetjekindje.nl
+31 (6) 12844326
Tweelingen 126, 3721WZ Bilthoven

Mevrouw Loes Glandorff is de Functionaris Gegevensbescherming van Mindful met je kindje. Zij is te bereiken via info@mindfulmetjekindj.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mindful met je kindje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens (alleen bij inschrijving op sessie/opleiding/evenement)
• Telefoonnummer (alleen bij inschrijving op sessie/opleiding/evenement)
• Informatie over je hulpvraag die je zelf verstrekt (alleen bij inschrijving op sessie/opleiding/evenement)
• E-mailadres
• IP-adres
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type (om de website aan te passen aan jouw browser en apparaat)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mindfulmetjekindje.nl, dan verwijderen wij direct deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mindful met je kindje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om een goede web-experience te bieden, d.w.z. te voorkomen dat je steeds opnieuw je gegevens moet invullen.
• Het bedenken, plannen, voorbereiden en uitvoeren van onze sessies/opleidingen/evenementen (de kernactiviteiten van Mindful met je kindje).
• Het afhandelen van jouw betaling.
• Zeer beperkt verzenden van emails bij inschrijving op onze opleidingen – adresgegevens leslocatie, facturatie, toesturen van sessie-middelen.
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – bijvoorbeeld bij afwezigheid bij een sessie/opleiding/evenement terwijl je ingeschreven bent.
• Je te informeren over voor jou relevante wijzigingen van onze diensten en producten.
• Mindulmetjekindje analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• Met enige regelmaat sturen we een mail met interessante informatie over o.a. mindfulness en ouderschap, nieuwe gratis sessies/opleidingen/evenementen etc.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mindful met je kindje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mindful met je kindje) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mindful met je kindje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mindful met je kindje verstrekt je gegevens nooit aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Mindful met je kindje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mindful met je kindje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Wij zullen je nooit ongevraagd bellen omdat we zien dat je onze website hebt bezocht tenzij jij ons daar een verzoek toe stuurt. Ongevraagd bellen vinden we irritant gedrag en vormt geen onderdeel van respectvolle marketing. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mindful met je kindje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pro-bizz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. Mindful met je kindje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mindful met je kindje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Mindful met je kindje.nl.

Mindful met je kindje besteedt veel zorg aan het bedenken, maken en verspreiden van informatie. Mindful met je kindje aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op onze website of via onze social mediakanalen. Verstrekte informatie door bezoekers op onze website en reacties achtergelaten op onze social mediakanalen zijn de persoonlijke mening van de schrijver en als zodanig geenszins automatisch de mening of het standpunt van Mindful met je kindje. Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.