Algemene voorwaarden

Aanmelden voor een training verloopt via een aantal vaste stappen en regels. Hier vind je alle informatie.

Verwerking van je aanmelding voor een training, programma of workshop

Je meldt je aan door het aanmeldingsformulier bij het aanbod van je keuze aan te klikken, in te vullen en te verzenden. Je ontvangt een bevestiging van aanmelding op je e-mailadres van de trainer.

Na aanmelding neemt de trainer contact met je op voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan. Als de trainer negatief besluit over toelating van de kandidaat dan laat hij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken.

Als zowel trainer als kandidaat het eens zijn over het volgen van de training ontvangt de deelnemer aan de training de definitieve bevestiging en de factuur. Na ontvangst van de betaling heeft hij/zij definitief een plaats in de training.

Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling. Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt er niets in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Kosten en materiaal

Het cursusgeld staat vermeld bij iedere training op de website. Cursusmateriaal en eventuele BTW is inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor deelnemers met beperkte draagkracht is reductie bespreekbaar met de trainer.

Vertrouwelijkheid

De ingestuurde persoonlijke gegevens en de verstrekte persoonlijke informatie bij het kennismakingsgesprek worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en niet met derden gedeeld. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Ook wordt van de deelnemer aan een training verwacht om de besproken persoonlijke informatie van andere deelnemers vertrouwelijk te behandelen en deze niet met derden te delen.

Disclaimer

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

Verdere informatie

Heb je nog vragen n.a.v. deze voorwaarden, neem dan gerust contact op met Loes Glandorff via loes@mindfulmetjekindje.nl of 06 12844326.